ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σε σχέση με τις εξελίξεις και την προστασία από τον CoVID 19

Τα ΓρΚτ Νέστου, Παγγαίου και Καβάλας θα εξυπηρετούν μόνο επείγοντα ζητήματα μετά από εξέταση του θέματος από τον Υπεύθυνο του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Ανάρτηση Κτηματογράφησης

Ξεκίνησε την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, η Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 
Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.
 
Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 13 Νοεμβρίου 2018. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη.
 
Μέσω της Ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου.
 
Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

www.ktimatologio.gr

Δηλώστε άμεσα τα ακίνητά σας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ακόμα και σήμερα

Δηλώστε άμεσα τα ακίνητά σας στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ακόμα και σήμερα για να προλάβετε την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων.
Έτσι, θα παραλάβετε στην διεύθυνση που επιθυμείτε απόσπασμα με τον σχετικό χάρτη και τα στοιχεία του ακινήτου σας.
Η ημερομηνία ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων θα οριστεί με απόφαση της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Μπορείτε να δηλώνετε τις ιδιοκτησίες σας είτε στα τρία Γραφεία Κτηματογράφησης (Παγγαίου, Καβάλας και Νέστου) είτε ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr

Πληρωμή Παγίου Τέλους Κτηματογράφησης με άτοκες δόσεις

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα της καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης σε άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στις Τράπεζες  ALPHA BANK , ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK. Ειδικότερα για κάθε μία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες  ισχύουν τα παρακάτω: 
 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

TAMEIO

INTERNET

EASYPAY

ΠΛΗΘΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

1

ALPHA BANK

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΟΣΗΣ)

2

ΕΘΝΙΚΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ / ibank internet & phone banking

ΝΑΙ

ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ(ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ >10€)

3

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

_

ΝΑΙ (www.winbank.gr)

ΝΑΙ (www.easypay.gr)

ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

4

EFG EUROBANK

_

ΝΑΙ / e-banking & m-banking

_

ΕΩΣ 9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΟΣΗΣ)

Σελίδα 1 από 7