Ξεκίνησε η Συλλογή Δηλώσεων!

Ξεκίνησε στις 14 Απριλίου 2015 η Συλλογή Δηλώσεων για την Περιφειακή Ενότητα Καβάλας.

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού λήγει στις 14 Ιουλίου 2015
ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2015.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά η διαδικασία υποβολή δήλωσης εδώ.

Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης ξεκινούν να λειτουργούν  από τις 01/04/2015 με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την διαδικασία Κτηματογράφησης.

Η Συλλογή Δηλώσεων θα ξεκινήσει στις 14/04/2015.

flyer

Συναντήσεις με τους Δημάρχους των Καλλικρατικών Δήμων της ΠΕ Καβάλας

Υλοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Δημάρχους και στελέχη των Καλλικρατικών Δήμων της περιοχής με σκοπό την ενημέρωση για την έναρξη των εργασιών κτηματογράφησης. Η Κοινοπραξία θα συνεργαστεί μαζί τους με στόχο την αποτελεσματική εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου κτηματογράφησης.

Έναρξη του έργου

Στις 29 Ιουλίου 2014 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

Σελίδα 7 από 7