Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 15-7-2016 μπορείτε να εκτυπώσετε το Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε. 

Ειδικότερα, η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης ,  αφορά στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης μετά την 2/7/2014 και για τις οποίες έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Επιπλέον, η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης αφορά σε όλες τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά - ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής - και έχουν ολοκληρωθεί ως προς την επεξεργασία τους.

Για την εκτύπωση του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές του taxisnet.

Για την ενημέρωσή σας παρακάτω μπορείτε να βρείτε  τον «Οδηγό Χρήσης Εφαρμογής Εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης». (κλικ στην εικόνα)

 

Συνεχίζεται η λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης παραμένουν ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την δήλωση των ιδιοκτησιών ακόμη και τώρα που έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής.


Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας).  Αλλιώς, μετά τις πρώτες εγγραφές και τις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο το ακίνητο περνάει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ανακοίνωση για τις τελευταίες ημέρες – Επέκταση ωραρίου Γραφείων

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους για την εξυπηρέτηση των πολιτών για τις τελευταίες μέρες προ της λήξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων.

Σάββατο 10/10/15

08:30 έως τις 14:00

Δευτέρα 12/10/15

08:00 έως τις 18:00

Τρίτη 13/10/15

08:00 έως τις 18:00

Παρατείνεται για τελευταία φορά η προθεσμία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Π.Ε. Καβάλας

Από την ΕΚΧΑ Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Παρατείνεται, για τελευταία φορά, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως την 14η Οκτωβρίου 2015 για όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. στους Καλλικρατικούς Δήμους Καβάλας, Παγγαίου και Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης μετά την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. & Δ/ντος Συμβούλου της ΕΚΧΑ Α.Ε. (1584/10.01/1522186/17.8.2015). Την ίδια ημερομηνία, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, λήγει και η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Δημόσιο.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της έντονης κινητοποίησης των πολιτών και αύξησης του αριθμού των υποβαλλομένων δηλώσεων και θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους δικαιούχους προκειμένου να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας τους.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. 

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις

Σελίδα 2 από 7